Location :
Durres - Albania
Email :
info@rrugia.al
Call Us :
+355692027821

Ekipi Jone

RRUGIA TRANSPORT > Pages > Ekipi Jone
Ekipi Jone
Realizojme me sukses lidhjen ne kohen dhe cilesine e duhur te bizneseve tona me klientet dhe furnitoret e tyre si brenda dhe jashte vendit.

Departamenti Ekzekutiv


Paqesor Rrugia

paqesor.rrugia@rrugia.al

Departamenti i Transportit


Endrit Rrugia

Export Manager
+355692027821

endrit.rrugia@rrugia.al


Adia Caka

Import Manager
+355694027829

adia.caka@rrugia.al

Departamenti Administrativ


Ermir Rrugia

+355692088010

ermir.rrugia@rrugia.al


Arjola Troplini

+355697052452

arjola.troplini@rrugia.al

Departamenti i Finances


Silvi Rrugia

+355693933210

silvi.rrugia@rrugia.al


Noreta Ismaili

+355692027838

noreta.ismaili@rrugia.al

Sherbimet Tona
Misioni i kompanise tone eshte gjithmon ti sherbejme me mire klientit i cili ka nevoje te zgjidhe problemet e komplikuara per ngarkimin e mallrave te tij.
Nje game e gjere sherbimesh jane ne dispozicionin tuaj.
Magazinim i Mallrave

Magazinimi i mallrave, klasifikim dhe dorezim ne Shqiperi dhe Itali